Πού θα βρω το έγγραφο της απάντησης στην αίτησή μου;

( By. dvadmin )

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της διεκπεραίωσής της θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απάντησης.