Ψηφιακές Υπηρεσίες

Εξυπηρετηθείτε άμεσα και αποτελεσματικά επιλέγοντας μια από τις παρακάτω υπηρεσίες.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα που προκύπτουν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποκλειστικά για την εξέταση και την ικανοποίηση του αιτήματος που υποβάλλετε. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλους δημόσιους φορείς, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή για την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων της Περιφέρειας ή του δημοσίου φορέα στον οποίο χρειάζεται να διαβιβαστούν, πάντα βάσει των νόμιμων προϋποθέσεων.

Για κάθε ζήτημα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.pde.gov.gr/

Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση που θα βρείτε εισερχόμενοι στον παρακάτω σύνδεσμο, στον οποίο υπάρχει το συνολικό πληροφοριακό υλικό που σας αφορά. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pde.gov.gr, καθώς και στα τηλ. 210-6451550 & 210-6819236.

https://eservices.pde.gov.gr/privacy/